"Драги дневниче, дан

Click here for Full Sized

"Драги дневниче, данас сам средио 3 бага у коду" Да ли вођење дневника може да вас учини бољим програмером?


via Alastair Montgomery by
Post a Comment

My Pictures for sale